top of page

Кемпер

Широкий діапазон зондування георадаром дає можливість одночасно проводити вимірювання з високою роздільною здатністю на максимально можливий. Крім того, сучасні системи забезпечують підвищену точність визначення розташування об'єктів під землею завдяки засадам тривимірного радіобачення.

   Наши технологии георадаров  базируются на новых  принципах генерации сигналов, излучаемых в исследуемую среду георадаром. Це радіохвилі зі ступінчасто і плавно змінюваними частотами. Такі системи дають набагато більше інформації для інтерпретації хвильових картин і навіть дозволяють судити не тільки про електрофізичні, але і про інші фізичні властивості підповерхневих об'єктів, оскільки візуалізують фазову структуру відбитих сигналів. Відповідно, якість інтерпретації стає набагато вищою. Найважливіше та відмінніше нашої технології створеної компанією"Space Tehnology"полягає у здатності не тільки визначати самородки, а й визначати кількісну присутність металевої дрібної або розчиненої фракції на куб метр грунту, що дає можливість визначити місцезнаходження розсипу.

bottom of page